ตัวแทนจำหน่ายตั๋วสวัสดีอีสานผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไปยัง กุมภวาปี บึงกาฬ สว่าง บ้านม่วง หนองคาย บุ่งคล้า หนองบัวลำภู สังคม สุวรรณคูหา (ไปกลับ) ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์สวัสดีอีสานผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอดน้ำพอง
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอดทุ่งใหญ่
 • จุดจอด อ.บ้านดุง
 • จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
 • จุดจอดบ้านเซิม
 • จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
 • จุดจอด อ.โซ่พิสัย
 • จุดจอดบ้านคำแก้ว
 • จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
 • จุดจอดดอนหญ้านาง
 • จุดจอด อ.พรเจริญ
 • จุดจอด อ.ศรีวิไล
 • จุดจอดโนนสมบูรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ-สว่าง-บ้านม่วง

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
 • จุดจอด อ.บ้านไผ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • จุดจอดน้ำพอง
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดพังงู
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอดกุดจิก
 • จุดจอดบ้านต้าย
 • จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
 • จุดจอดโคกสี
 • จุดจอดบ้านโคกคอน
 • จุดจอดบ้านดงบัง
 • จุดจอดบ้านเหล่า
 • จุดจอดหนองแวง
 • จุดจอดกุดเรือคำ
 • จุดจอด อ.บ้านม่วง

กรุงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • จุดจอดน้ำสวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดไคสี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอดน้ำพอง
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • จุดจอดน้ำสวย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • จุดจอดบ้านน้ำเป
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดบ้านสะง้อ
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดไคสี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • จุดจอดชัยพร
 • จุดจอด อ.บุ้งคล้า

กรุงเทพ-หนองบัวลำภู-สังคม

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • จุดจอด บ้านเม็ง
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอด นาหนองทุ่ม
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดสุวรรณคูหา
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอด หนองแวง-นาด่าน
 • จุดจอดแยกข้าวสาร
 • จุดจอด อ.บ้านผือ
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
 • จุดจอด อ.น้ำโสม
 • จุดจอดบ้านก้อง
 • จุดจอดบ้านนาคำน้อย
 • จุดจอด อ.นายูง
 • จุดจอด นายูง2(ชุมพล)
 • จุดจอดบ้านนาต้อง
 • จุดจอด อ.สังคม

กรุงเทพ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดสุวรรณคูหา

บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.บ้านม่วง
 • จุดจอดกุดเรือคำ
 • จุดจอดหนองแวง
 • จุดจอดบ้านเหล่า
 • จุดจอดบ้านดงบัง
 • จุดจอดบ้านโคกคอน
 • จุดจอดโคกสี
 • จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
 • จุดจอดบ้านต้าย
 • จุดจอดกุดจิก
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดพังงู
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • จุดจอด อ.บ้านไผ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพ

 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • จุดจอดโนนสมบูรณ์
 • จุดจอด อ.ศรีวิไล
 • จุดจอด อ.พรเจริญ
 • จุดจอดดอนหญ้านาง
 • จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง
 • จุดจอดบ้านคำแก้ว
 • จุดจอด อ.โซ่พิสัย
 • จุดจอด อ.เฝ้าไร่ (ตรงข้ามหลักเมือง)
 • จุดจอดบ้านเซิม
 • จุดจอดบ้านคำปะกั้ง
 • จุดจอด อ.บ้านดุง
 • จุดจอดทุ่งใหญ่
 • จุดจอดหนองเม็ก
 • จุดจอด อ.หนองหาน
 • จุดจอดหนองบัวแดง
 • จุดจอดคอนสาย
 • จุดจอดหนองแวงใหญ่
 • จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • จุดจอดไคสี
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอดน้ำสวย
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

บุ่งคล้า-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.บุ้งคล้า
 • จุดจอดชัยพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
 • สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์
 • จุดจอดไคสี
 • จุดจอดบ้านหอคำ
 • จุดจอดบ้านสะง้อ
 • จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง
 • จุดจอดปากคาด
 • จุดจอด อ.รัตนวาปี
 • จุดจอดบ้านน้ำเป
 • จุดจอด อ.โพนพิสัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
 • จุดจอดน้ำสวย
 • จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
 • จุดจอดแยกกุมภวาปี
 • จุดจอด ห้วยเกิ้ง
 • จุดจอด โนนสะอาด
 • จุดจอด เขาสวนกวาง
 • จุดจอดน้ำพอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.สังคม
 • จุดจอดบ้านนาต้อง
 • จุดจอด อ.นายูง
 • จุดจอดบ้านนาคำน้อย
 • จุดจอดบ้านก้อง
 • จุดจอด อ.น้ำโสม
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่
 • จุดจอด อ.บ้านผือ
 • จุดจอดแยกข้าวสาร
 • จุดจอดสุวรรณคูหา
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด บ้านเม็ง
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพ

 • จุดจอดสุวรรณคูหา
 • จุดจอดนาด่าน
 • จุดจอดกุดกระสู้
 • จุดจอดกุดดินจี่
 • จุดจอดนาคำไฮ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
 • จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง
 • จุดจอด อ.หนองนาคำ
 • จุดจอด อ.ภูเวียง
 • จุดจอดหนองเรือ
 • จุดจอด อ.บ้านแท่น
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64

0-2537-8611,0-2936-3001

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ

0-4249-1571

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น

บขส.ขอนแก่น 3, ช่อง13

098-2062514 , 083-3441828

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู

สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู

087-2208994

ตัวอย่างเที่ยวรถ สวัสดีอีสาน ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

ดาวน์โหลดแอป